Iki rugsėjo 30 dienos renkamos

paraiškos pagal priemonę “Investicijos į miškininkystės technologijas”

 

 

   

 

   Rugsėjo 1 – spalio 31 dienomis bus renkamos paraiškos pagal priemonę 

“Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai”