Lapkričio 2 – gruodžio 16 dienomis renkamos paraiškos pagal priemonę 

“Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimk vietovėse”