Baigtos rinkti paraiškos dėl paramos verslo plėtrai kaime

file14071192_5

    Šių metų gruodžio 14 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Per visą paraiškų surinkimo etapą, kuris vyko nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 14 d., pateiktos 145 paraiškos, kuriose prašoma preliminari paramos suma siekia 20,83 mln. Eur.

    Bus sudaroma prioritetinė eilė
Iš viso 2015 m. KPP veiklai „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ skirta 12,3 mln. eurų paramos lėšų. Kadangi prašoma paramos suma viršija šiai veiklai skirtąją (prašoma 169,10 proc. paramos nuo skirtos paramos lėšų), bus sudaryta prioritetinė eilė.
Pirmumo eilė bus sudaryta atsižvelgiant į paties pareiškėjo paraiškoje nurodytą informaciją apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Parama pasieks daugiausia balų pagal nustatytus atrankos kriterijus surinkusius pareiškėjus. Paraiškos, nesurinkusios mažiausio privalomo projektų atrankos balų skaičiaus – 50 balų, bus atmetamos.
Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, paraiškos informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos ir tinkamumo paramai gauti kriterijams bus sutikrinta su duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose esančiais duomenimis, taip pat su pareiškėjo pateiktais dokumentais.