Baigtos rinkti paraiškos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

young+lady+farmerŠių metų gruodžio 18 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Per visą paraiškų surinkimo etapą, kuris vyko nuo lapkričio 16 d. iki gruodžio 18 d., pateiktos 457 paraiškos, kuriose prašoma preliminari paramos suma siekia 22,37 mln. Eur.

Bus sudaroma prioritetinė eilė

Iš viso 2015 m. KPP veiklai „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ skirta 10 mln. eurų paramos lėšų. Kadangi prašoma paramos suma viršija šiai veiklai skirtąją (prašoma 223,68 proc. paramos nuo skirtos paramos lėšų), bus sudaryta prioritetinė eilė.
Pirmumo eilė bus sudaryta atsižvelgiant į paties pareiškėjo paraiškoje nurodytą informaciją apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Parama pasieks daugiausia balų pagal nustatytus atrankos kriterijus surinkusius pareiškėjus. Paraiškos, nesurinkusios mažiausio privalomo projektų atrankos balų skaičiaus – 50 balų, bus atmetamos.
Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, paraiškos informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos ir tinkamumo paramai gauti kriterijams bus sutikrinta su duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose esančiais duomenimis, taip pat su pareiškėjo pateiktais dokumentais.