Jauniems ūkininkams – nauja balų sistema!

DSCF5347

2015 m. lapkričio 16 – gruodžio 18 dienomis bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Šiam paraiškų rinkimui yra skirta 10 mln. Eur.

2015 m. spalio 16 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-783 buvo pakeistos šios priemonės įgyvendinimo taisyklės. Esminiai reikalavimai pareiškėjams nepasikeitė, tačiau buvo pakeista antrankos kriterijų sistema būsimiems pareiškėjams. Pateikiame informaciją apie naują balų sistemą.

 

 

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

 

Atrankos kriterijai: Balų skaičius
Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip (apvalinama iki sveiko skaičiaus):
nuo 10 000 Eur iki 20 000 Eur

4 balai

nuo 20 001 Eur iki 30 000 Eur

8 balai

nuo 30 001 Eur iki 40 000 Eur

12 balų

nuo 40 001 Eur iki 50 000 Eur

16 balų

nuo 50 001 Eur ir daugiau

20 balų

Projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra nemažiau kaip 50 proc., tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

5 balai

Pareiškėjas, kuriantis specializuotą gyvulininkystės ūkį įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, SGV skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip:
nuo 6 iki 11,99 SGV

4 balai

nuo 12 iki 17,99 SGV

8 balai

nuo 18 iki 22,99 SGV

12 balų

nuo 23 iki 28,99 SGV

16 balų

nuo 29 SGV ir daugiau

20 balų

Pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ūkio žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais.

15 balų

Pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:  
nuo 30 proc. iki 39,99 proc

10 balų

nuo 40 proc. iki 49,99 proc

15 balų

Ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų

15 balų

Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos

10 balų

Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus (pagal amžiaus kategorijas suteikiamas atitinkamas balų skaičius):  
iki 30 metų

10 balų

nuo 30 metų iki 40 metų

5 balai

Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc.

10 balų

Prašoma mažesnės paramos sumos:  
nuo 15 proc. iki 30 proc. įskaitytinai galimos didžiausios paramos sumos

5 balai

per 30 proc. galimos didžiausios paramos sumos

10 balų

Jeigu apsisprendėte teikti paraišką arba domina platesnė informacija, kviečiame susisiekti su mumis.