Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Iki rugpjūčio 1 d. priimamos paraiškos gauti paramą investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai.

Paramos gali kreiptis:
  • fiziniai asmenys;
  • privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).

Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičių. Vienai darbo vietai (1 etatui) sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Turi būti sukuriama ne mažiau kaip 0,5 (pusė) darbo vietos.

Prioritetai: skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Daugiau informacijos: (https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-investicijoms-skirtoms-ekonomines-veiklos-kurimui-ir-pletrai-2020-m/24484)