Paramos verslui kaime projektai – pirmumo eilėje

imagesNacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau sudarė paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ preliminarią projektų atrankos pirmumo eilę.
Pagal minėtą veiklos sritį paraiškos buvo renkamos nuo 2015 m. lapkričio 2 d. iki gruodžio 14 d. Pareiškėjai per šį laikotarpį pateikė 145 paraiškas, kuriose prašoma paramos suma siekia 20,65 mln. eurų. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12,3 mln. eurų paramos lėšų.
Paramos lėšų neužteko visiems, norintiems gauti paramą, todėl buvo sudaryta projektų atrankos pirmumo eilė. Sudarius pirmumo eilę, paaiškėjo, kad bus vertinamos 69 paraiškos, surinkusios nuo 88 iki 66 balų (įskaitytinai).
NMA specialistai pažymi, kad eilė sudaryta vadovaujantis pareiškėjo paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems atrankos kriterijams.
Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis bei pareiškėjo pateiktais atitiktį atrankos kriterijams pagrindžiančiais dokumentais.
Preliminarią projektų atrankos pirmumo eilę galite rasti čia.