Patvirtintas KPP paraiškų priėmimo grafikas 2016 metams

Š. m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2016 m. grafikas.

 

Pateikiame Priemonių, su kuriomis dirbame, paraiškų teikimo datas.

Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga
INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ    
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas, kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eur iki 50 000 eur, o prašoma paramos suma neviršija 50 000 eurų. 2016-03-01 2016-03-31
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas, kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eur. 2016-04-18 2016-06-17
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą 2016-06-01 2016-06-30
Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą:    
Parama miškų infrastruktūrai gerinti 2016-05-02 2016-06-30
ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA    
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 2016-07-01 2016-07-29
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse 2016-07-04 2016-08-31
Parama smulkiesiems ūkiams 2016-04-01 2016-05-31
Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:    
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 2016-09-01 2016-10-31
INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ    
Miško veisimas (naujoms paraiškoms) 2016-02-01 2016-03-31
Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių padarytos žalos prevencija ir atlyginimas 2016-02-01 2016-03-31
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 2016-08-01 2016-09-30
Investicijos į miškininkystės technologijas 2016-08-01 2016-09-30

 

Pilną paraiškų pagal priemones priėmimo grafiką 2016 metams, galite rasti čia.