Sudaryta jaunųjų ūkininkų projektų pirmumo eilė

2015-05-12, Šaltinis: www.nma.lt

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ administracinį tikrinimą ir sudarė projektų pirmumo eilę.

Paraiškos pagal minėtą veiklos sritį buvo renkamos nuo š. m. balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. Jaunieji šalies ūkininkai itin susidomėjo šia veikla ir galimybėmis gauti paramą – per mėnesį pateikė net 1 354 paraiškas ir paprašė daugiau kaip 74 mln. eurų. Pageidaujama paramos suma didesnė už ne tik šiuo etapu (20 mln. eurų), bet ir už visu programiniu laikotarpiu (64,7 mln. eurų) jauniesiems ūkininkams skirtas lėšas.

Paramos lėšų neužtenka visiems, norintiems gauti paramą, todėl administracinio tikrinimo metu buvo sudaryta projektų pirmumo eilė. Sudarius pirmumo eilę, paaiškėjo, kad bus vertinamos 345 paraiškos, surinkusios nuo 100 iki 85 balų (įskaitytinai).

NMA specialistai pažymi, kad pirmumo eilė sudaryta remiantis paties pareiškėjo paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems atrankos kriterijams.

Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis.

Su jaunųjų ūkininkų atrankos balais, kuriais vadovaujantis sudaroma pirmumo eilė, galite susipažinti žemiau.

Jaunųjų ūkininkų paraiškų atrankos balai:

• kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (20 balų);
• ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų (15 balų);
• pareiškėjas turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų (10 balų);
• pareiškėjas turi žemės ūkio srities aukštąjį ir (arba) profesinį išsilavinimą (10 balų);
• pareiškėjas yra iki 30 metų (20 balų);
• pareiškėjas yra nuo 30 metų iki 40 metų (15 balų);
• pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc. (10 balų);
• projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (15 balų).