Apie mus

     Įmonė, kuri davė pradžią dabartinei veiklai – VšĮ „Altervita“ (įmonės kodas 300013659) įkurta 2004 metų pavasarį, Lietuvai ruošiantis įsisavinti ES struktūrinių fondų paramą pagal 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą. Įmonės konsultantai ir ekspertai – patyrę, turintys aukštą kvalifikaciją ir patirtį, sėkmingai parengę eilę projektų 2002-2004 m. pagal Sapard programą iki įstojimo į ES.
Iki 2014 m. vasaros įmonės pagrindinė veikla buvo ūkio subjektų, rengiančių ir vykdančių ES paramos lėšomis remiamus projektus, konsultavimas, šių projektų rengimas ir administravimas, buhalterinės apskaitos vedimas. Per 2004 -2014 metus įmonė sėkmingai parengė virš 550 investicinių projektų skirtingo dydžio ir veiklos profilio žemės ūkio ir verslo subjektams pagal Kaimo plėtros priemones BPD ir KPP 2004- 2006 ir 2007-2013 m., kurių bendra vertė viršija 40 mln. Eur.

  Rengti projektai pagal Lietuvos Kaimo Plėtros 2007-2013 m. Programos priemones:

 • „Jaunų ūkininkų įsikūrimas“;
 • „Investicijos į žemės ūkio valdas“;
 • „Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas“;
 • „Miškų ūkis“;
 • Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių;
 • „Standartų laikymasis“;
 • „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
 • „Žemės ūkio valdų modernizavimas“;
 • „Miškų ekonominės vertės didinimas“;
 • „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“;
 • „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“;
 • „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“.

Siekiant plėstis ir atskirti veiklas, 2014 m. buvo įkurta UAB „Verslo idėjos“. Šiandien VŠĮ „Altervita“ specializuojasi teikdama buhalterines paslaugas ūkininkams, o UAB „Verslo idėjos“ pagrindinė veikla- verslo planų ir projektų rengimas pagal Lietuvos Kaimo plėtros programų priemones, pareiškėjų konsultavimas bei visapusiškas projektų administravimas. Įmonė sėkmingai bendradarbiauja su bankais, sprendžiant klientų finansavimo klausimus.
Nuo 2014 m. liepos mėn. iki 2018 m. gruodžio mėn. UAB „Verslo idėjos“ jau parengė 295 projektus.

  Šiuo metu rengiame projektus pagal šias Lietuvos Kaimo Plėtros 2014-2020 m. Programos priemones:

 • „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“;
 • „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“;
 • „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“;
 • „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“;
 • „Parama smulkiesiems ūkiams”;
 • „Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“;
 • „Investicijos į miškininkystės technologijas“;
 • „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“.

Geri įmonės rezultatai, ilgametę patirtį turintys įmonės darbuotojai, naujausių dokumentų, teisės aktų studijavimas, intensyvus dalyvavimas seminaruose, konferencijose apie ES fondų panaudojimo galimybes rodo, kad mes esame pasiruošę ir tolimesniam darbui su Lietuvos Kaimo Plėtros Programos priemonėmis. Veiklos patirtis, esamas potencialas ir žinios – mūsų sėkmingo bendradarbiavimo su Jumis garantas.