Projektų administravimas

Pareiškėjai įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones prisiima ir ES nustatytus įsipareigojimus tinkamam projekto įgyvendinimui bei administravimui. Projekto administravimas reikalauja papildomo darbo laiko bei specifinių projektų administravimo žinių.
Teikdami projekto administravimo paslaugas, mes padedame klientams ES paramos projektą vykdyti tinkamai ir laiku.

Projektų administravimo etapai:
Projekto administravimas paraiškos vertinimo laikotarpiu.
o Projekto veiklų įgyvendinimo ir atitikimo paraiškai priežiūra ir kontrolė;
o Atsakymų į gautus iš projekto vertintojų užklausimus rengimas;
o Kliento atstovavimas Nacionalinėje Mokėjimo Agentūroje;
o Projekto sutarties ir jos pakeitimų derinimas su Agentūra;
o Einamoji projekto priežiūra.

• Projekto finansinis administravimas.
o Finansavimo šaltinių pagrindimo dokumentų priežiūra;
o Pagalba ir tarpininkavimas derinant finansavimą su finansinėmis institucijomis;
o Išlaidų pagrindimo dokumentų priežiūra;
o Mokėjimo prašymų ir jų priedų rengimas bei derinimas su Agentūra;
o Galutinių ir metinių ataskaitų rengimas projekto kontrolės laikotarpiu;

• Pirkimų administravimas.
o Projekto įgyvendinimo etapų sudarymas ir derinimas su Agentūra;
o Projekto paslaugų, prekių, darbų pirkimo procedūrų organizavimas;
o Pirkimo konkurso dokumentų rengimas pagal Agentūros reikalavimus;
o Prekių techninių specifikacijų parengimas;
o Tarpininkavimas su tiekėjais derinant tinkamų pirkimo sutarčių parengimą;

• Projekto veiklų administravimas.
o Projekto veiklų koordinavimas;
o Projekto pakeitimų derinimas su Agentūra;
o Verslo plano perskaičiavimas.