Verslo planų ir projektų rengimas

Projekto ir verslo plano rengimas reikalauja daug specifinių žinių, įsigilinimo į konkrečios priemonės Taisyklių reikalavimus, taip pat į konkretaus pareiškėjo galimybes įgyvendinti projektą bei pasiekti reikiamus gyvybingumo rodiklius. Remdamiesi mūsų ilgamete patirtimi, parengiame tinkamus verslo planus, juose atvaizduojant ne per daug optimistinius ateities pasiekimus, kad projekto eiga bei verslo plane numatytų gyvybingumo rodiklių laikymasis būtų jums nesudėtingai įgyvendinama.

Verslo plano ir paraiškos rengimo eiga:
• Pareiškėjo, projekto idėjos tinkamumo finansavimo priemonei įvertinimas
• Projekto tikslų ir uždavinių formulavimas
• Investicijų poreikio nustatymas
• Investicinio projekto finansavimo šaltinių parinkimas
• Projekto biudžeto, veiksmų plano sudarymas
• Projekto paraiškos ar verslo plano koregavimas pagal gautas vertintojų pastabas.

    Šiuo metu rengiame projektus pagal šias Lietuvos Kaimo Plėtros 2014-2020 m. Programos priemones:

  • „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“;
  • „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“;
  • „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“;
  • „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“;
  • „Parama smulkiesiems ūkiams”;
  • „Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“;
  • „Investicijos į miškininkystės technologijas“;
  • „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“.

Geri įmonės rezultatai, ilgametę patirtį turintys įmonės darbuotojai, naujausių dokumentų, teisės aktų studijavimas, intensyvus dalyvavimas seminaruose, konferencijose apie ES fondų panaudojimo galimybes rodo, kad mes esame pasiruošę ir tolimesniam darbui su Lietuvos Kaimo Plėtros Programos priemonėmis. Veiklos patirtis, esamas potencialas ir žinios – mūsų sėkmingo bendradarbiavimo su Jumis garantas.