Sudaryta jaunųjų ūkininkų projektų pirmumo eilė

dv1601010Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ administracinį tikrinimą ir sudarė preliminarią projektų atrankos pirmumo eilę.
Pagal minėtą veiklos sritį antrasis paraiškų rinkimo etapas vyko nuo 2015 m. lapkričio 16 d. iki gruodžio 18 d. Jaunieji šalies ūkininkai per šį laikotarpį pateikė 463 paraiškas, kuriose prašoma paramos suma siekia 22,7 mln. eurų. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 10 mln. Eur. paramos lėšų.
Paramos lėšų neužtenka visiems, norintiems gauti paramą, todėl administracinio tikrinimo metu buvo sudaryta projektų atrankos pirmumo eilė. Sudarius pirmumo eilę, paaiškėjo, kad bus vertinamos 186 paraiškos, surinkusios nuo 95 iki 76 balų (įskaitytinai).
NMA specialistai pažymi, kad eilė sudaryta vadovaujantis pareiškėjo paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems atrankos kriterijams.
Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Jeigu pareiškėjo pateikta ir duomenų bazėse bei registruose esanti informacija skirsis, paraiškų pirmumo eilė bus koreguojama pagal duomenų bazių ir registrų informaciją.
Preliminarią projektų atrankos pirmumo eilę galite rasti čia.